Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník)

Vyvěšeno: 
05.09.2018 - 20.09.2018
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Přiložené soubory: