Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník)

Vyvěšeno: 
20.03.2018 - 04.04.2018
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových