Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník)

Vyvěšeno: 
16.02.2017 - 03.03.2017
Vydavatel: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Přiložené soubory: