Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
08.04.2015 - 25.04.2015 Výkaz zisku a ztráty Obec Kšely
08.04.2015 - 25.04.2015 Výkaz Fin 2-12M - 2014 Obec Kšely
08.04.2015 - 25.04.2015 Rozvaha 2014 Obec Kšely
08.04.2015 - 25.04.2015 Závěrečný účet obce Kšely za rok 2014 Obec Kšely
02.04.2015 - 23.06.2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství
01.04.2015 - 16.04.2015 Rozbor vody 16.03.2015 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
19.03.2015 - 09.04.2015 USNESENÍ 11.03.2015 Obec Kšely
02.03.2015 - 12.03.2015 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kšely - 11.03.2015 Obec Kšely
26.02.2015 - 15.03.2015 Neznámý vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
23.02.2015 - 12.03.2015 Inventarizační zpráva OBCE KŠELY k 31.12.2014 Obec Kšely

Stránky