Archív elektronické desky

Vyvěšeno Nadpis Vydavatel
21.02.2013 - 09.03.2013
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kšely - 08.03.2013 Obec Kšely
21.02.2013 - 10.03.2013
Rozpočet obce 2013 - přijmy - 1.úprava Obec Kšely
21.02.2013 - 09.03.2013
Závěrečný účet Obce Kšely za rok 2012 Obec Kšely
21.02.2013 - 10.03.2013
Rozpočet obce 2013 - výdaje - 1.úprava Obec Kšely
20.02.2013 - 15.03.2013
Územní rozhodnutí Městský úřad Český Brod
20.02.2013 - 09.03.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Obec Kšely
20.02.2013 - 09.03.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kšely rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje
26.01.2013 - 09.02.2013
VOLBA PREZIDENTA ČR - opis výsledku hlasování - Il. kolo Český statistický úřad
21.01.2013 - 22.05.2013
Rozbor vody 02.01.2013 Zdravotní ústav se síd|em v Ústí nad Labem
16.01.2013 - 16.02.2013
Uzavírka silnice č.III. 10810 Městský úřad Český Brod

Stránky